Kestävät ilmastoaloitteet

Kestävät ilmastoaloitteet

HTH:n kaikki aloitteet on hyväksytty Science-Based Targets -aloitteessa (SBTi), joka on yksi tunnetuimmista päästöjenvähennysaloitteista. Meille on tärkeää, että ponnisteluillamme on tieteen tuki, jotta voimme varmistaa, että niillä on vaikutusta.

Bæredygtighed
Bæredygtighed Bæredygtighed

HTH tuottaa jo konkreettisia ilmastotuloksia

Käynnistämme jatkuvasti ilmastoaloitteita, ja ne tuottavat jo tuloksia. Vuodesta 2016 lähtien olemme vähentäneet sähkön, lämmityksen ja liikenteen hiilidioksidipäästöjämme yli 50 prosenttia.

Suuri osa tästä kehityksestä johtuu siirtymisestä uusiutuvaan sähköön, ja käytämme nyt 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä tuotannossamme ja myymälöissämme. Lisäksi 74 prosenttia tuotannon ja myymälöiden kokonaislämmönkulutuksesta on peräisin uusiutuvista energialähteistä.

Työskentelemme kohti konkreettisia, tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita

Tavoitteenamme on vähentää toimintamme hiilidioksidipäästöjä 72 prosenttia vuoteen 2026 mennessä, kun vertailuvuotena käytetään vuotta 2016. Tämä tavoite on yhdenmukainen Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa, ja SBTi on hyväksynyt sen. Tavoite sisältää sähkön, oman ja ostetun lämmön sekä liikenteen CO2-päästöt. Varmistaaksemme, että saavutamme ilmastotavoitteemme, mittaamme ja seuraamme energiatehokkuutta ja hiili-intensiteettiä neljännesvuosittain johtamisjärjestelmässämme.

50%

CO2-päästöjen 50 prosentin vähennys vuodesta 2016

100%

uusiutuvaa sähköä tuotannossa

74%

lämmönkulutuksesta peräisin uusiutuvista energialähteistä

Asetamme alihankkijoillemme korkeat vaatimukset

Keittiökaappiemme puu jättää suhteellisen pienen ilmastojalanjäljen, vaikka käsittelemme sitä suuria määriä. Kodinkoneemme jättävät suurimman ilmastojalanjäljen sekä valmistuksen että käytön yhteydessä. Siksi olemme asettaneet kodinkoneille kaksi strategista tavoitetta ilmastovaikutusten vähentämiseksi toimittajiemme ja asiakkaidemme arvoketjussa. Näihin tavoitteisiin sisältyvät kodinkoneiden valmistuksen ja käytön hiilidioksidipäästöt, ja niissä edellytetään, että valmistajat asettavat omat ilmastotavoitteensa STBi:n ohjeiden mukaisesti.

Toiminta-alueemme

HTH arbejder med bæredygtighed inden for fem indsatsområder, der hver for sig rummer en række af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Skov

Vastuullisuus

Bæredygtighed

Ympäristöystävälliset ja kierrätettävät materiaalit

Bæredygtighed

Vastuullinen yrityskulttuuri

Bæredygtighed

Tuemme vastuullista elämäntapaa

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Vastuullinen hankinta

Bæredygtighed

FSC ja sisäilmastomerkintä

HTH:ssa olemme omistautuneet kestävään rakkauteen keittiöitä kohtaan

Lue lisää HTH:sta