Vastuullinen hankinta

Vastuullinen hankinta

Hyvät suhteet tavarantoimittajiin ovat olennaisen tärkeitä, jotta voimme varmistaa, että ne täyttävät vastuullisen tuotannon ja kestävän kehityksen vaatimuksemme. Siksi työskentelemme jatkuvasti edistääksemme avointa ja tehokasta yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa.

Työskentelemme järjestelmällisesti toimittajiemme kanssa

Hankinnat tehdään keskitetysti, jotta pystymme työskentelemään jäsennellysti vaatimusten asettamisessa, toimittajiemme työn seurannassa ja kehittämisessä. Kaikki materiaalit ja komponentit määritellään huolellisesti, ja toimittajat arvioidaan, tarkastetaan ja arvioidaan niiden ohjeiden mukaisesti. Lisäksi 99 prosenttia suorista materiaalitoimittajistamme sijaitsee Euroopassa ja loput Aasiassa. Maailmanlaajuiset toimitusketjut voivat aiheuttaa riskejä, joita pyrimme aktiivisesti ehkäisemään. Tämä tarkoittaa, että raportoimme työstämme ja tuloksistamme vuosittain yleissopimusten, lain ja muiden sitovien sopimusten mukaisesti.

Toimittajien on noudatettava käytännesääntöjämme

Vastuullisen hankinnan varmistamiseksi olemme ottaneet käyttöön toimittajia koskevat käytännesäännöt. Ne sääntelevät ja määrittelevät HTH:n toimittajille asettamat vaatimukset työolojen, ihmisoikeuksien, liiketoimintaetiikan ja ympäristönäkökohtien osalta. Tuotantomaan, tuotantoprosessin, tuotetyypin ja materiaalien kaltaisten tekijöiden perusteella arvioimme vaatimustenvastaisuuden riskin ja sen, kuinka usein meidän on tehtävä tarkastuksia. Käytännesääntöjä tuetaan jatkuvalla riskianalyysillä, raportoinnilla ja arvioinnilla sekä nimettömällä ilmiantajakanavalla rikkomusten ilmoittamista varten

Aloitteemme kattavat koko toimitusketjun

Vastuullisen hankinnan aloitteiden avulla voimme analysoida ja ehkäistä toimitusketjuumme liittyviä riskejä. Toimitusketjun vastuullisuusriskien pienentämiseksi pyydämme myös toimittajiamme olemaan yhteydessä asianomaisiin alihankkijoihinsa. Näin varmistetaan, että aloitteemme kattavat koko toimitusketjun ja että tuotteemme täyttävät kaikki vaatimuksemme.

Toiminta-alueemme

HTH työskentelee vastuullisuuden parissa viidellä alueella, joista kukin sisältää useita YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteita.

Skov

Vastuullisuus

Bæredygtighed

Kestävät ilmastotoimet

Bæredygtighed

Ympäristöystävälliset ja kierrätettävät materiaalit

Bæredygtighed

Vastuullinen yrityskulttuuri

Bæredygtighed

Tuemme vastuullista elämäntapaa

Bæredygtighed

FSC ja sisäilmastomerkintä

HTH:ssa olemme omistautuneet kestävään rakkauteen keittiöitä kohtaan

Lue lisää HTH:sta