Vastuullinen yrityskulttuuri

Vastuullinen yrityskulttuuri

Työntekijämme ovat yrityksemme tärkein osa. On tärkeää, että he ovat sitoutuneita ja tyytyväisiä työhönsä, jotta voimme yhdessä saavuttaa tavoitteemme ja visiomme.


Kulttuurimme perustuu sitoutumiseen ja kehittymiseen

Kulttuurimme perustuu ydinarvoihin: sitoutuminen, tuloksellisuus ja innostaminen. Tämä tarkoittaa, että kunnioitamme toisiamme ja luotamme toisiimme ja että pyrimme tekemään vastuullisia valintoja kaikessa toiminnassamme.  Haluamme luoda kulttuurin, jolle on ominaista suuri luottamus ja avoimuus, jossa saamme tehdä virheitä ja oppia niistä. Menestyksemme kannalta on elintärkeää, että otamme vastuun ja pidämme lupauksemme - asiakkaillemme, kumppaneillemme ja toisillemme.


Kaikki ansaitsevat turvallisen työympäristön

Työntekijöidemme turvallisuus on etusijalla. Siksi tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja loukkaantumista, ja otamme jatkuvasti käyttöön uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä riskien minimoimiseksi. Kullakin tuotantoyksiköllä on paikalliset johtamisjärjestelmät, jotka kattavat kaikki työntekijät ja yksityiskohtaiset terveys- ja turvallisuusmenettelyt. Kaikki työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmämme ovat kansainvälisen ISO 45001 -standardin mukaisia.

Investoimme osaavaan johtoon

Hyvä johtajuus motivoi ja sitouttaa henkilöstömme työskentelemään kunnianhimoisten yhteisten visioiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi annamme johtajillemme mahdollisuuden kehittyä Excellent Leadership -ohjelman avulla. Se varmistaa, että he saavat parhaat menetelmät ja työkalut päivittäiseen johtamistyöhönsä.


Työntekijöiden käytännesäännöt

Odotamme työntekijöidemme noudattavan korkeita eettisiä standardeja ja HTH:n käytännesääntöjen periaatteita. Lisäksi keskitymme työ- ja yksityiselämän tasapainoon ja yksilön kunnioittamiseen, pyrimme monimuotoisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja pyrimme lisäämään naisten osuutta johtotehtävissä.


Työympäristö, ympäristö ja laatu

HTH:lla on työterveyttä ja -turvallisuutta, ympäristöä ja laatua koskevat politiikat. Työskentelemme järjestelmällisesti varmistaaksemme prosessiemme, tuotteidemme ja palveluidemme laadun ja parannamme ja dokumentoimme tätä työtä jatkuvasti.

Voit lukea HTH:n koko yrityspolitiikan täältä

Toiminta-alueemme

HTH työskentelee vastuullisuuden parissa viidellä alueella, joista kukin sisältää useita YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteita.

Skov

Vastuullisuus

Bæredygtighed

Kestävät ilmastotoimet

Bæredygtighed

Ympäristöystävälliset ja kierrätettävät materiaalit

Bæredygtighed

Tuemme vastuullista elämäntapaa

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Vastuullinen hankinta

Bæredygtighed

FSC ja sisäilmastomerkintä

HTH:ssa olemme omistautuneet kestävään rakkauteen keittiöitä kohtaan

Lue lisää HTH:sta